een pilootproject.

ucarecdn
gepubliceerd op 17/01/2018


Een pilootproject 

Een aantal weken geleden had ik afgesproken met een dakloze man in een café van zijn voorkeur. Ik was wat vroeger en had mijn drankje al gekregen toen hij binnen kwam. Toen ik voor hem besteld knikte de cafébazin wat verveeld. Omdat ik ervan uitgang dat ze hem vergeten was vroeg ik daarna tot driemaal toe naar de bestelde koffie. Na een tijd erkenden we de weigering om hem te bedienen en drong hij er bij mij op aan om samen te vertrekken. Ik was onthutst maar omdat hij er geen probleem van wou maken liet ik het ook maar zo. We vonden een andere en betere plaats, maar er bleef bij hem en bij mij een wrang gevoel. 

Gastvrijheid is een woord dat ik vaak gebruik. Vooral voor mensen in eenzaamheid, vooral voor daklozen, voor mensen die zowat alles van belang in hun leven zijn kwijtgeraakt is het een magisch woord.

Marie en Rebekka zijn werknemers bij vzw Enchanté. Ik zit vandaag samen met hen in een vergaderzaal in psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge (campus Gent). Ze laten me een kaart van Gent zien waarop deelnemende handelaars staan ingevuld en ook wat die handelaars willen aanbieden aan mensen van onze doelgroep. De hele website oogt blits en jong, ver weg van de traditionele beelden die ik associeer met liefdadigheid. We beogen op termijn dan ook wederkerigheid tussen gever en ontvanger waardoor ook de ontvanger een gever kan worden.
 

"Ik las deze week dat de beste manier om voor een plant te zorgen is zorg te dragen voor de omgevingsfactoren van de plant. Mensen zijn natuurlijk zoveel meer dan hun omgeving maar een vriendelijke, steunende omgeving is ook voor mensen een voorwaarde om te overleven."


Ikzelf ben lid van de vereniging omdat ik heel erg geloof in dit project. Door handelaars aan te sporen en te ondersteunen om gastvrijer te worden voor hen die het moeilijk hebben werken we aan de omgeving voor mensen die in de marge leven. Door hieraan te werken maken ze een grotere kans om weg te geraken uit de marge. Ik las deze week dat de beste manier om voor een plant te zorgen is zorg te dragen voor de omgevingsfactoren van de plant. Mensen zijn natuurlijk zoveel meer dan hun omgeving maar een vriendelijke, steunende omgeving is ook voor mensen een voorwaarde om te overleven.


Marie en Rebekka en de andere leden van de vzw hopen dat mijn expertise als kwartiermaker kan bijdragen aan het welslagen van dit project en die expertise wil ik dan ook graag ter beschikking stellen. Ik zelf ben dan weer super enthousiast om mensen die ik begeleid te informeren en toe te leiden naar zo’n mooi initiatief als Enchanté. Alleen al het bestaan van zo’n vzw helpt hen die het vertrouwen verloren zijn in mensen terug wat te helen.


Peter

 
 
Peter Dierinck is psycholoog in psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge en expert in "kwartiermaken"Kwartiermaken staat voor verbinding maken tussen de maatschappij en mensen die uit de boot gevallen zijn omwille van psychische of psychiatrische problemen. Daarnaast is hij ook auteur van "Hoopverlenen" (uitgeverij Witsand, 2017).

 

Enchanté vzw

info@enchantevzw.be