Onze bestaansreden

32540455_10213764872935146_2622457033223307264_n_3
 
“Het zit hem in simpele dingen, zoals een kop koffie. Mensen in problemen hebben vooral behoefte aan plekken waar ze mens kunnen zijn onder de mensen. Er zijn voorzieningen voor daklozen of mensen met psychische problemen. Maar dan zitten daklozen onder de daklozen. Door Enchanté zitten ze waar iedereen zit.” - Ambassadeur Natacha 

Burgerinitiatief 

Iederéén zou nu en dan een koffie moeten kunnen drinken in een gezellige en rustige koffiebar. Helaas is zelf een simpele koffie niet voor idereen een evidentie.  Enchanté is een burgerinitiatief, opgericht in januari 2018 vanuit een gevoel van machteloosheid over de afstand die zich manifesteert tussen de gemeenschap en mensen die uit de maatschappelijke boot vallen. Vanuit een oprechte behoefte om als inwoners van dezelfde stad iets voor elkaar te kunnen betekenen startte dit project. 

We zien dat te veel mensen in onze maatschappij om zeer verschillende redenen en op zeer verschillende manieren geen of slechts beperkte toegang hebben tot de 'gemeenschapsruimte' . Enchanté ziet het als een kerntaak om in deze zin deuren open te zetten die eerder gesloten bleven. Rechtstreekse solidariteit met kwetsbare groepen (thuislozen, oudere mensen, mensen met psychische problemen…) is een ver-van-onze-bed-show geworden. Wij wensen ons een samenleving waarbinnen solidariteit en menselijkheid vanzelfsprekend zijn. Met Enchanté hopen wij facilitator te zijn van een eenvoudige manier om elkaar iets aan te bieden. Door het aanbieden van diensten als handelaar, door het kopen van een uitgestelde koffie als klant, ...

Door handelaars te vragen mensen in kwetsbare posities kleine diensten aan te bieden zetten we letterlijk deuren open. Door een sterk en duurzaam netwerk van handelaars, burgers en het sociaal werkveld uit te bouwen zetten we ook figuurlijk deuren openen. Mensen vanuit verschillende maatschappelijke lagen krijgen de kans elkaar te ontmoeten, elkaar te (h)erkennen en met elkaar in interactie te gaan . Van een persoonlijk sociaal groeiproces na een onverwachte positieve ervaring tot het belangrijke signaal dat een stad en haar burgers draagvlak hebben voor een project als dit. Wij zien de reikwijdte van dit project op niveaus. 
       

 
 

Enchanté vzw

info@enchantevzw.be