Onze bestaansreden

32540455_10213764872935146_2622457033223307264_n_3
 
“Het zit hem in simpele dingen, zoals een kop koffie. Mensen in problemen hebben vooral behoefte aan plekken waar ze mens kunnen zijn onder de mensen. Er zijn voorzieningen voor daklozen of mensen met psychische problemen. Maar dan zitten daklozen onder de daklozen. Door Enchanté zitten ze waar iedereen zit.” - Ambassadeur Natacha 

 
Enchanté is een onafhankelijk burgerinitiatief, opgericht in januari 2018 in Gent vanuit een gevoel van machteloosheid over de afstand die zich manifesteert tussen de gemeenschap en mensen die uit de maatschappelijke boot vallen. Teveel mensen hebben in onze maatschappij geen of slechts beperkte toegang tot de 'gemeenschapsruimte'. Rechtstreekse solidariteit met kwetsbare groepen (dak- en thuislozen, mensen in armoede, mensen met psychische problemen, mensen in eenzaamheid, …) in eigen stad, buurt of wijk is een ver-van-ons-bed-show geworden. Vanuit een oprechte behoefte om als inwoners van dezelfde stad meer voor elkaar te kunnen betekenen startte Enchanté, het netwerk van hartelijke handelaars. 

De missie & visie van Enchanté 


Enchanté is een netwerk van hartelijke handelaars die - via kleine gratis diensten - mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties uitnodigen in hun zaak. Burgers vullen het aanbod van de handelaar aan door onder meer het systeem van ‘uitgestelde’ consumpties. Het sociaal werkveld verwijst haar cliënteel door naar de handelszaken. Zo wint de sector aan werkterrein en ondersteuning in haar taak en dit midden in de maatschappij, niet in aparte voorzieningen. De coördinatie van het netwerk gebeurt door een divers team van lokale burgers, sociaal werkers, handelaars en ervaringsdeskundigen. 

Enchanté is facilitator van klein maar betekenisvol engagement waardoor mensen vanuit verschillende maatschappelijke lagen en rollen de kans krijgen elkaar te ontmoeten, te (h)erkennen en met elkaar in interactie te gaan. Het positieve virus van dit project verspreidt zich op verschillende niveaus; van een persoonlijk sociaal groeiproces na een positieve ervaring tot het belangrijke signaal dat een stad en haar burgers actief staan voor een milde en inclusieve samenleving. Enchanté gelooft in de kracht van ontmoetingen en zal deze steeds blijven inzetten om de breuklijnen tussen verschillende actoren en groepen te verzachten. Zo wordt ook aan beeldvorming gedaan bij zowel individuen, groepen en instanties en de thematiek van maatschappelijke kwetsbaarheid weer een plek midden in de maatschappij.  

Het Charter van Enchanté 


 1.Onafhankelijk burgerinitiatief: Enchanté is een gedragen burgerinitiatief van en voor burgers (“urban common”). Daar waar overheden en markt geen voldoende oplossing kunnen bieden op maatschappelijke vraagstukken, verenigen burgers zich. Burgers willen niet langer passief consument zijn van de samenleving, maar mee verantwoordelijkheid opnemen en actief die samenleving gaan vormgeven. Enchanté neemt het als taak dit te faciliteren. Enchanté zal in géén geval de hulp- of dienstverlening die reeds georganiseerd wordt binnen de stad of gemeente overnemen of vervangen. Enchanté zal zich ook nooit politiek profileren. 

2.Innovatief en cross-sectoraal: Enchanté richt zich specifiek naar commerciële handelszaken om de transversale aanpak en impact zo groot mogelijk te maken. Het is de uitdaging deuren te openen die anders gesloten zouden blijven. De middenstand kan zich sociaal engageren en het sociaal werkveld krijgt er speelruimte bij. Het netwerk treedt op als verbinder/facilitator over sectoren, rollen en maatschappelijke posities heen. Zo blijft Enchanté een innovatief project dat qua werkwijze en aanbod iets toevoegt aan het bestaande (sociale) stadslandschap. 

3.Tastbaar, concreet en lokaal: het netwerk is open voor iedereen en voelbaar aanwezig in de stad. Deelnemen aan het netwerk is laagdrempelig, vrijblijvend en dicht-bij-de-deur voor alle betrokken partijen. 

4.Vertrouwen en menselijkheid centraal: Enchanté gaat ervan uit dat de meeste mensen wel deugen. Behalve een aantal eenvoudige richtlijnen is er maar één grote spelregel en dat is vertrouwen. Zo zijn er geen controlemechanismen om te kijken wie recht heeft op de aangeboden diensten noch of de handelaar al dan niet inkomsten uit diensten bedoeld voor Enchanté gasten in eigen zak steekt. Wanneer er zich geschillen voordoen, worden ze ook vanuit deze mindset opgelost. Enchanté gelooft dat vertrouwen de motor is van duurzaam vrijwillig engagement. 

5.Positief maatschappelijk verhaal: Enchanté wil in het midden van de maatschappij staan zonder ooit met de vinger te wijzen of de oorlog te verklaren. Enchanté gaat voor een veelzijdig, eerlijk en optimistisch verhaal waarbij iedereen zich aangesproken voelt en kan meepraten. Enchanté zal altijd vanuit een positief mens- en maatschappijbeeld communiceren. 

6.Sociale mix: Enchanté opereert altijd met en voor een gezonde sociale mix aan mensen. Enchanté zal nooit exclusief werken. Enchanté gelooft in de kracht van gemixte ontmoetingen en wil deze inzetten om breuklijnen/verschillen tussen individuen en groepen te verzachten en maatschappelijke kwetsbaarheid bespreekbaar te maken. 

7.Kwartiermakers filosofie: Kwartiermaken zet in op het “klaarmaken” van de maatschappij voor mensen die anders zijn, eerder dan op het sleutelen aan mensen die niet in de maatschappij passen. Handelszaken worden Enchanté-plekken; zorgzame plekken waar mensen in kwetsbare situaties rust en/of aansluiting vinden bij het maatschappelijke leven. Typerend aan deze aanpak is de samenwerking tussen professionals (sociaal werkers) en niet-professionals (handelaars en burgers).   

 

Enchanté vzw

info@enchantevzw.be