Missie & visie

omslagbeeld_web_enchante_blauw_04

Missie & visie


Missie

Enchanté werd opgericht in mei 2017 door een groep enthousiaste burgers die allen eenzelfde probleem constateren. Rechtstreekse solidariteit met kwetsbare groepen (thuislozen, oudere mensen, mensen met psychische problemen…) is een ver-van-onze-bed-show geworden. Door een stijgende sociale druk vallen bepaalde mensen buiten de maatschappij en hebben ze een beperkt netwerk dat vaak enkel uit organisaties/dienstverleners bestaat. Zij voelen zich op veel plekken in de stad niet welkom en in sommige gevallen is hun aanwezigheid ook daadwerkelijk niet gewenst. Hierdoor is de drempel om hulp te vragen ook bijzonder groot.

Steven Gillis van Staathoekwerk organiseerde in maart een groepsgesprek met een tiental dak- en thuislozen. Onze grootste bevinding is dat deze groep nood heeft aan plekken in de stad die anders zijn dan pure dienstverleningslocaties waar zij steeds met dezelfde mensen in contact komen. Daarnaast is het gevoel van minderwaardigheid een enorme drempel tot integratie en laat dat net zijn waar Enchanté komaf mee wil maken. 

Wij wensen ons een samenleving waarbinnen solidariteit en menselijkheid vanzelfsprekend zijn. Met Enchanté hopen wij facilitator te zijn van een eenvoudige manier om elkaar iets aan te bieden. Enchanté wil staan voor het slopen van sociale drempels en muren en het op gang brengen van sociale uitwisseling en ontmoeting


Visie

Enchanté wil een steun- en vertrekpunt zijn voor een rijk netwerk van middenstanders, burgers, partners uit het sociale werkveld en bevriende initiatieven. 

1

Enchanté vzw

info@enchantevzw.be